Wprowadzanie ocen

Rozpocząłem wprowadzanie ocen do elektronicznego indeksu. Na dzień dzisiejszy wprowadziłem oceny z Aparatury procesowej (kierunek ICP) oraz Materiało- i maszynoznawstwa (kierunek TCH, specjalność IB). Proszę o sprawdzenie ocen. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt, gdyż oceny nie zostały jeszcze przeze mnie zatwierdzone w systemie ePROTO.