Strona zawiera propozycje tematów prac inżynierskich i magisterskich pod moim kierunkiem. Dodatkowo znajdują się tutaj tematy prac inżynierskich i magisterskich zrealizowanych pod moim kierunkiem

Realizowane tematy dyplomów 2018/2019

brak

Zrealizowane tematy dyplomów

Rok akademicki 2016/2017

 1. Projekt i badania podstawowe zmodyfikowanego mieszadła BT-6 – praca inżynierska
 2. Administracja danych projektu procesowego na przykładzie AVEVA Engineering – praca inżynierska
 3. Analiza właściwości reologicznych roztworów Carbopolu ETD 2050 za pomocą reologii oscylacyjnej o dużej amplitudzie – praca magisterska
 4. Zastosowanie analizy szeregów czasowych w mieszaniu nieustalonym – praca magisterska

Rok akademicki 2015/2016

 1. Mieszanie nieustalone układów dwufazowych ciecz-ciecz
 2. Projekt instalacji do produkcji propionianu propylu

Rok akademicki 2014/2015

 1. Właściwości reologiczne mieszanek Carbopoli Ultrez 10 i Ultrez 20 – praca magisterska
 2. Analiza procesu fermentacji brzeczki miodowej – praca magisterska
 3. Analiza mieszania ciecz-gaz w mieszalniku ze zmodyfikowanym mieszadłem A310 – praca magisterska
 4. Baza symboli graficznych stosowanych na schematach technologicznych przemysłu chemicznego wg PN-EN ISO 10628-2:2013-06E – praca inżynierska – (praca we współpracy z AVEVA Gmbh Polska)
 5. Właściwości reologiczne Carbopolu Ultrez 20 praca inżynierska
 6. Analiza mocy mieszania układów ciecz-gaz w mieszalniku z mieszadłem HE-3 pompującym ciecz do górypraca inżynierska
 7. Projekt i badania modelowe mieszadła SC-3 – praca inżynierska

Rok akademicki 2013/2014

 1. Wytwarzanie zawiesin w mieszalniku z mieszadłem wykonującym ruch nieustalony – praca magisterska
 2. Mieszanie płynów Bogera w mieszalniku z pojedynczym mieszadłem – praca magisterska
 3. Mieszanie płynów z granicą płynięcia – praca magisterska
 4. Analiza wydajności pompowania mieszadeł – praca inżynierska
 5. Wpływ pH na właściwości reologiczne Carbopolu Ultrez 10 – praca inżynierska
 6. Projekt mieszadła A315 – praca inżynierska

Dodaj komentarz