Strona zawiera propozycje tematów prac inżynierskich i magisterskich pod moim kierunkiem. Dodatkowo znajdują się tutaj tematy prac inżynierskich i magisterskich zrealizowanych pod moim kierunkiem

Realizowane tematy dyplomów 2018/2019

Wolne tematy prac inżynierskich. Zainteresowanych zapraszam na rozmowę.

Realizowane tematy dyplomów 2017/2018

Brak miejsc

Zrealizowane tematy dyplomów

Rok akademicki 2016/2017

 1. Projekt i badania podstawowe zmodyfikowanego mieszadła BT-6 – praca inżynierska – inż. Sebastian Frankiewicz
 2. Administracja danych projektu procesowego na przykładzie AVEVA Engineering – praca inżynierska – inż. Igor Ośkiewicz
 3. Analiza właściwości reologicznych roztworów Carbopolu ETD 2050 za pomocą reologii oscylacyjnej o dużej amplitudzie – praca magisterska – mgr inż. Olga Wasielewska
 4. Zastosowanie analizy szeregów czasowych w mieszaniu nieustalonym – praca magisterska – mgr inż. Anna Zarychta

Rok akademicki 2015/2016

 1. Mieszanie nieustalone układów dwufazowych ciecz-ciecz – mgr inż. Daria Broda
 2. Projekt instalacji do produkcji propionianu propylu – mgr inż. Tomasz Michalak i mgr inż. Filip Pol

Rok akademicki 2014/2015

 1. Właściwości reologiczne mieszanek Carbopoli Ultrez 10 i Ultrez 20 – praca magisterska – mgr inż. Justyna Torbicka
 2. Analiza procesu fermentacji brzeczki miodowej – praca magisterska – mgr inż. Piotr Frankowski
 3. Analiza mieszania ciecz-gaz w mieszalniku ze zmodyfikowanym mieszadłem A310 – praca magisterska –
  mgr inż. Radosław Radecki
 4. Baza symboli graficznych stosowanych na schematach technologicznych przemysłu chemicznego wg PN-EN ISO 10628-2:2013-06E – praca inżynierska – inż. Ewelina Przybylak
  (praca we współpracy z AVEVA Gmbh Polska)
 5. Właściwości reologiczne Carbopolu Ultrez 20 praca inżynierska – inż. Joanna Rzepecka
 6. Analiza mocy mieszania układów ciecz-gaz w mieszalniku z mieszadłem HE-3 pompującym ciecz do górypraca inżynierska – inż. Daria Broda
 7. Projekt i badania modelowe mieszadła SC-3 – praca inżynierska – inż. Tomasz Michalak

Rok akademicki 2013/2014

 1. Wytwarzanie zawiesin w mieszalniku z mieszadłem wykonującym ruch nieustalony – praca magisterska – mgr inż. Paulina Borowiec
 2. Mieszanie płynów Bogera w mieszalniku z pojedynczym mieszadłem – praca magisterska – mgr inż. Marcin Kosmacz
 3. Mieszanie płynów z granicą płynięcia – praca magisterska – mgr inż. Ewelina Kurowska
 4. Analiza wydajności pompowania mieszadeł – praca inżynierska – inż. Iwona Woszczyńska
 5. Wpływ pH na właściwości reologiczne Carbopolu Ultrez 10 – praca inżynierska – inż. Bogusz Bobrowski
 6. Projekt mieszadła A315 – praca inżynierska – inż. Magdalena Biernat

Dodaj komentarz