Na czym polega BLEVE?

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) jest wybuchem następującym w wyniku pogorszenia właściwości wytrzymałościowych materiału zbiornika. Znajdująca się w zbiorniku ciecz początkowo kontroluje temperaturę, jednak wskutek jej odparowywania, jest jej w zbiorniku coraz mniej, co powoduje wystawienie materiału zbiornika na wyższą temperaturę. Powoduje to znaczne osłabienie ścian i w konsekwencji ich rozerwanie. Dochodzi do eksplozji. Przykładem BLEVE jest katastrofa kolejowa w Białymstoku w 2010 roku.

Zbiorniki na ciekły gaz LNG – terminal w Świnoujściu

Zbiorniki LNG w terminalu LNG Świnoujście. Pojemność V=160000 m3, H=52,5 m, D=80 m, T=-162 oC. Zbiorniki tego typu posiadają podwójne ściany, wewnętrzną ze stali odpornej na niskie temperatury oraz zewnętrzną, zwykle betonową. Między nimi znajdują się warstwy izolacji.

Jak buduje się zbiorniki na farmie?

Film przedstawia kolejne etapy budowy zbiornika, od dachu/kopuły do podłogi.

,,

Jak buduje się rurociąg?

Czy zastanawialiście się jak buduje się rurociągi? Film prezentuje kolejne etapy budowy rurociągów: dostarczanie rur na plac budowy, dopasowywanie do kształtu terenu (gięcie), fazowane końców, spawanie, testowanie spoin, nakładanie warstw ochronnych, układanie w ziemi.

Jak dokonuje się inspekcji rurociągów?

Czystość rurociągów jest bardzo ważną rzeczą. Czyszczenie przeprowadza się za pomocą tzw. “świnek” poruszających się wewnątrz rurociągu. Urządzenie może również przeprowadzać inspekcję rurociągu np. analizuje zmiany średnicy wewnętrznej, co pozwala na wykrycie uszkodzeń.

Zawór zwrotny

Zawory zwrotne zalicza się do grupy zaworów regulacyjnych. Ich zadaniem jest kontrola kierunku przepływu i zapobieganiu cofaniu się płynu w rurociągu.

Zasuwa

Zasuwa/zawór zasuwowy (gate valve) zalicza się do grupy zaworów odcinających.

Jak działa zawór bezpieczeństwa?

Zawory bezpieczeństwa (ciśnieniowe) chronią przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, które może doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia.

Jak działa zawór grzybkowy?

Zawór grzybkowy (globe valve) należy do grupy zaworów regulacyjnych, kontrolujących przepływ w rurociągu.

Jak działa zawór kulowy?

Zawór kulowy (ball valve) zaliczany jest do grupy zaworów odcinających jak również regulacyjnych.