dr hab. inż. Szymon Woziwodzki

inżynieria chemiczna i procesowa

 

Doświadczenie zawodowe

2003-obecnie              Adiunkt                      Politechnika Poznańska

Wykształcenie

2017                        habilitacja w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria chemiczna

2003                         doktorat nauk technicznych w zakresie Technologii Chemicznej

1994-1999                Politechnika Poznańska, studia magisterskie na Wydziale Technologii Chemicznej, specjalność Technologia Polimerów

Prowadzone zajęcia (Politechnika Poznańska)

 • Aparatura Przemysłu Chemicznego
 • Aparatura Procesowa
 • Aparatura Przemysłu Farmaceutycznego
 • Applied Rheology, Reologia techniczna
 • Procesy oczyszczania gazów i cieczy
 • Operacje rozdzielania mieszanin
 • Komputerowe wspomaganie projektowania (zajęcia we współpracy z AVEVA Gmbh Polska)
 • Przemysł 4.0: od symulacji do modelu 3D (zajęcia we współpracy z AVEVA Gmbh Polska)
 • Autodesk AutoCad Plant 3D

         Zajęcia projektowe

 • projektowanie mieszalników mechanicznych
 • projektowanie mieszalników statycznych
 • projektowanie odstojnika
 • projektowanie cyklonów

Ważniejsze publikacje

 1. Ochowiak M., Woziwodzki S., Doligalski M., Mitkowski P., Practical aspects of chemical engineering, Springer, 2018
 2. Woziwodzki S., Mieszanie nieustalone – analiza i wybrane zastosowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2017
 3. Mitkowski P., Woziwodzki S., Jabłoński P., Komputerowe wspomaganie projektowania obiektów przemysłowych. Nowy obszar w kształceniu inżynierów w Polsce, (2016) Przemysł Chemiczny 95(1), 8-11. DOI: 10.15199/62.2016.1.2
 4. Woziwodzki S., Broniarz-Press L., Radecki R., Mieszanie układów ciecz-gaz w mieszalniku mieszadłem A310 wykonującym ruch nieustalony, (2015) Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 54 (6), 354-355. http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/rok-2015-nr-6/
 5. Woziwodzki S., Broniarz-Press L., Charakterystyka mocy turbiny Rushtona wykonującej ruch oscylacyjny podczas wytwarzania układu ciecz-gaz (2014) Czasopismo Techniczne, 2-CH/2014,155-164.
 6. Jabłoński G., Mitkowski P., Woziwodzki S., Jesteśmy pierwsi ! Unikatowa formuła zajęć w Polsce – projektowanie obiektu przemysłowego (2014) Głos Politechniki, 11/12, 18-19, http://info.put.poznan.pl/system/files/GP_11122014_web.pdf
 7. Woziwodzki, S., Mixing of viscous Newtonian fluids in a vessel equipped with steady and unsteady rotating dual-turbine impellers (2014) Chemical Engineering Research and Design, 92 (3), pp. 435-446. DOI: 10.1016/j.cherd.2013.09.013.
 8. Ochowiak, M., Broniarz-Press, L., Woziwodzki, S., Reverse-lens technique in process visualization (2014) Chemical Engineering and Technology, 37 (3), pp. 505-510. DOI: 10.1002/ceat.201200142.
 9. Rózańska, S., Broniarz-Press, L., Rózański, J., Mitkowski, P.T., Ochowiak, M., Woziwodzki, S., Extensional viscosity of o/w emulsion stabilized by polysaccharides measured on the opposed-nozzle device (2013) Food Hydrocolloids, 32 (1), pp. 130-142. DOI: 10.1016/j.foodhyd.2012.12.018.
 10. Woziwodzki, S.Turbulent forward-reverse mixing characteristics in vessel with multiple-turbine impellers (2013) Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 88 (3), pp. 483-490. DOI: 10.1002/jctb.3871.
 11. Rózańska, S., Broniarz-Press, L., Rózański, J., Mitkowski, P., Ochowiak, M., Woziwodzki, S.Extensional viscosity and stability of oil-in-water emulsions with addition poly(ethylene oxide) (2012) Procedia Engineering, 42, pp. 733-741. DOI: 10.1016/j.proeng.2012.07.466.
 12. Woziwodzki, S., Słowiński, J., Power requirements for yield stress fluids in a vessel with forward-reverse rotating impeller (2012) Procedia Engineering, 42, pp. 1437-1444. DOI: 10.1016/j.proeng.2012.07.537.
 13. Ochowiak, M., Broniarz-Press, L., Rozanska, S., Rozanski, J., Woziwodzki, SThe experimental analysis of the polyacrylamide solutions effervescent atomization (2012) Procedia Engineering, 42, pp. 1849-1854. DOI: 10.1016/j.proeng.2012.07.580.
 14. Ochowiak, M., Broniarz-Press, L., Woziwodzki, S.The analysis of silica suspensions atomization (2011) International Journal of Heat and Fluid Flow, 32 (6), pp. 1208-1215. DOI: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2011.09.004.
 15. Woziwodzki, S., Jedrzejczak, Ł., Effect of eccentricity on laminar mixing in vessel stirred by double turbine impellers (2011) Chemical Engineering Research and Design, 89 (11), pp. 2268-2278. DOI: 10.1016/j.cherd.2011.04.004.
 16. Woziwodzki, S., Szatkowska, K., Effect of eccentricity on mixing power of forward-reverse rotating impellers (2011) Przemysl Chemiczny, 90 (9), pp. 1702-1704.
 17. Woziwodzki, S.Unsteady Mixing Characteristics in a Vessel with Forward-Reverse Rotating Impeller (2011) Chemical Engineering and Technology, 34 (5), pp. 767-774. DOI: 10.1002/ceat.201000455.
 18. Woziwodzki, S., Broniarz-Press, L., Ochowiak, M., Effect of eccentricity on transitional mixing in vessel equipped with turbine impellers (2010) Chemical Engineering Research and Design, 88 (12), pp. 1607-1614. DOI: 10.1016/j.cherd.2010.04.007.
 19. Broniarz-Press, L., Ochowiak, M., Woziwodzki, S.Atomization of PEO aqueous solutions in effervescent atomizers (2010) International Journal of Heat and Fluid Flow, 31 (4), pp. 651-658. DOI: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2010.02.005.
 20. Woziwodzki, S., Broniarz-Press, L., Ochowiak, M., Transitional mixing of shear-thinning fluids in vessels with multiple impellers (2010) Chemical Engineering and Technology, 33 (7), pp. 1099-1106. DOI: 10.1002/ceat.201000121.
 21. Broniarz-Press, L., Ochowiak, M., Rozanski, J., Woziwodzki, S.The atomization of water-oil emulsions (2009) Experimental Thermal and Fluid Science, 33 (6), pp. 955-962. DOI: 10.1016/j.expthermflusci.2009.04.002.
 22. Broniarz-Press, L., Woziwodzki, S.The mixing time of power-law fluids in a vessel equipped with single and dual turbine impellers (2008) Chemical and Process Engineering – Inzynieria Chemiczna i Procesowa, 29 (2), pp. 437-452.

Książki i skrypty

 1. S. Różańska, L. Broniarz-Press, J. Różański, M. Ochowiak, S. Woziwodzki, P. Mitkowski, „Lepkość wzdłużna emulsji”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014. ISBN 978-83-7775-328-6.
 2. P. T. Mitkowski, S. Woziwodzki: „Komputerowe wspomaganie projektowania”, Poznań 2011, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, ISBN: 978-83-7143-982-7.
 3. L. Broniarz-Press, M.Ochowiak, J. Różański, W. Szaferski, S. Woziwodzki, “Przepływ trójfazowy gaz-ciecz-ciecz w dyszach rozpryskowych”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, ISBN 978-83-7143-883-7.
 4. L. Broniarz-Press, J. Różański, D. Dulska, S. Woziwodzki, “Inżynieria chemiczna i procesowa. Materiały pomocnicze. Część III. Procesy wymiany masy”. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, ISBN: 83-7143-241-0
 5. L. Broniarz-Press, J. Różański, S. Woziwodzki, “Inżynieria chemiczna i procesowa. Materiały pomocnicze. Część II. Procesy wymiany ciepła”. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001, ISBN: 83-7143-546-0